I en föreläsning för ett tag sedan pratade jag bland annat om vad vuxna kräver av en lärsituation för att lärande skall uppstå, eller i alla fall främjas.

Malcolm Knowles var en professor i USA som under 1900-talets senare hälft hade stort inflytande på hur man såg och fortfarande ser,  på pedagogiken kring hur vuxna lär sig. Här är hans teorier sammanfattade i 6 punkter. Du kan läsa mer o andragogik till exempel här.

 1. Vuxna motiveras inifrån och vill själva styra sitt lärande
  Vi vuxna är inte så benägna att lära om vi känner att någon annan tvingar oss. Vi vill ta eget ansvar och behålla kontrollen. Att själv få inhämta kunskap och ta ansvar hjälper oss att lära. Som utbildare är det viktigt att visa tillit till att mottagaren kan och ge konstruktiv feedback.
 2. Vuxna har tidigare erfarenheter och kunskap att bygga det nya lärandet på
  Vi vuxna vill gärna bygga den nya kunskapen på det vi redan vet. Som utbildare behöver man ta reda på vad mottagaren kan. I vissa situationer kan det vara nyttigt för mottagaren att undersöka/avslöja tidigare föreställningar och vanor för att byta till något nytt.
 3. För vuxna är timingen viktig
  Vi vuxna lär bättre när vi ser ett behov av kunskapen. Att lära tar ofta tid och engagemang i anspråk och då är det avgörande att mottagaren känner att det ligger rätt i tiden, att behovet finns nu, för att prioritera lärandet.
 4. Vuxna behöver se nyttan med det nya
  Vi vuxna behöver veta nyttan med det vi ska lära oss. Vi behöver se en målbild hur vi använder den nya kunskapen och på vilket sätt detta är en utveckling från idag. Om utbildaren lär ut utifrån sitt eget perspektiv ”Nu vill JAG lära dig..” så har den liten chans att lyckas nå fram.
 5. Vuxna är praktiska
  Vi vuxna har ofta lättare att lära från praktiska situationer, experiment och prova-själv. Om lärandet utgår ifrån användarens perspektiv och dennes vardag blir det intressant. T.ex. genom Storytelling.
 6. Vuxna elever vill bli respekterade
  Alla elever i alla åldrar vill bli respekterade och känna självrespekt i lärandesituationen. Det är lätt att känna sig som bortkommen som nybörjare därför är det viktigt att skapa en trygg lärandemiljö där misslyckanden hör till resan framåt. Det är framgångsrikt att mottagaren försöker, prövar sina idéer och tar steg framåt. Som utbildare behöver man bekräfta och ge feedback genom medarbetarens lärandeprocess. Utbildaren behöver ställa sig som jämlik med mottagaren, informationen får inte ”komma uppifrån”.